Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

www.just-be.ro

 

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.just-be.ro  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Just-be.ro respectă cu strictețe confidențialitatea datelor dumneavoastră și se angajează să nu le transmită către terți.

Vă vor fi solicitate: numele, prenumele, numărul de telefon, domiciliul și adresa de email.

Suplimentar: adresa de livrare, adresa de facturare și modalitatea de plată.

Datele personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site, pentru a trimite clientului confirmarea și livrarea comenzilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a vă adresa justiției (art 18).

În momentul în care intervin nereguli cu privire la comanda dumneavoastră, vă vom contacta prin email sau telefonic.

Just-be.ro folosește Google Analytics, serviciu oferit de Google pentru a analiza modul de folosire a site-ului www.just-be.ro .

Google Analytics folosește pentru efectuarea sarcinilor fișiere cookie, care sunt stocate pe computerul dumneavoastră. Informațiile generate de fișierele cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, sunt transmise și stocate de Google pe serverele sale și folosite pentru evaluarea folosirii site-ului Just-be.ro de către vizitatorii săi. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu orice alte date deținute. Puteți refuza utilizarea de fișiere cookie prin setarea corespunzătoare a browser-ului dvs., putând însă limita, în felul acesta, funcționalitatea site-ului Just-be.ro în ceea ce privește uzul dumneavoastră personal.


PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Vânzătorul este operatorul datelor cu caracter personal conform art. 4 pct. 7) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit în continuare „GDPR”).  Vânzătorul se angajează să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia Republicii Cehe şi reglementările UE, îndeosebi  cu GDPR.

Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul încheierii şi îndeplinirii drepturilor şi obligaţiilor care decurg din Contractul de vânzare-cumpărare. Datelor cu caracter personal prelucrate este asigurat cel mai înalt standard de protecție, în conformitate cu reglementările UE privind protecția datelor cu caracter personal.

Vânzătorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului şi să le asigure o protecţie adecvată, astfel încât să nu aibă loc accesul neautorizat sau accidental la datele cu caracter personal, modificarea, distrugerea sau pierderea lor, transferurile neautorizate, prelucrarea neautorizată şi alte utilizări frauduloase ale datelor cu caracter personal.

Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal în forma în care le obţine de la Cumpărător, în conformitate cu scopul stabilit pentru prelucrarea lor şi în măsura necesară pentru îndeplinirea acestui scop şi le stochează numai pe perioada de timp necesară pentru scopul prelucrării acestora.

Cumpărătorul are dreptul să solicite Vânzătorului accesul la datele sale cu caracter personal în conformitate cu art. 15 din GDPR, rectificarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 16 din GDPR sau restricţionarea prelucrării în temeiul art. 18 din GDPR. Cumpărătorul are dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 17 alin. 1 lit. a), c) până la (f) din GDPR. De asemenea, Cumpărătorul are dreptul să se opună prelucrării în conformitate cu art. 21 din GDPR şi dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 GDPR.

Cumpărătorul ia la cunoştinţă:

1. că, prin cumpărarea produselor la Vânzător, Vânzătorului îi revine dreptul de a trimite Cumpărătorului comunicări comerciale, materiale promoţionale, vânzări directe, anchete de piaţă şi oferte directe de produse ale Vânzătorului şi ale terţilor, şi în acelaşi timp

2. declară că nu consideră transmiterea informaţiilor conform punctului 1 ca publicitate nedorită în sensul Legii nr. 40/1995 din Monitorul Oficial, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece utilizatorul îşi exprimă acordul explicit pentru trimiterea informaţiilor conform punctului 1 în coroborare cu art. 7 din Legea nr. 480/2004 din Monitorul Oficial.

3. Cumpărătorul are dreptul de a solicita Vânzătorului încetarea trimiterii informaţiilor conform punctului 1. printr-o cerere transmisă în mod gratuit pe adresa de email contact@just-be.ro

4. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în alte scopuri decât cele prevăzute la punctul 1., este necesar consimţământul informat şi liber acordat al Cumpărătorului.